Norske forbund

Konkuranseskyting med pistol organiseres i Norge av fem forbund som har ulike typer skyting på programmet og som er tilsluttet ulike internasjonale forbund. Under er en oversikt over de norske forbundene som organiserer skyting med pistol og litt om skytformen de organiserer.

NSF logo NSU logo NMF logo NFPS logo NFPS logo