Norges Skytterforbund

Ronny A. Nilsen
NSF

Sportsskyting med pistol gjennom Norges Skytterforbund (NSF) er organisert som en av fire skytegrener. Disse skytegrene er pistol, viltm?l, lerdue og rifle. Ved siden av rifle er pistolskyting den mest utbredte av sportsskytegrenene i Norge. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), tidligere UIT. Norges Skytterforbund ble etablert i 1946, men Norge som land har v?rt ISSF medlem siden 1923.

Norges Skytterforbund er det st?rste forbundet i Norge som har pistolskyting p? programmet, med ca. 30.000 medlemmer som skyter pistol.

Historikk

Skyting mot skive er en idrett med sv?rt lange tradisjoner i Norge. Bergenserne var f?rst ute med ? organisere skytesporten her i landet. Det Bergenske Skydeselskap ble stiftet i 1769. I Oslo ble Kristian Augusts Venner f?rst stiftet i 1810.

I 1861 ble forgjengeren til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komit? stiftet, nemlig Centralforeningen for Utbredelse av Legems?velser og Vaabenbrug, stiftet. Det er viktig ? legge merke til at skyting er en av de idrettene som f?rst ble organisert og kom med i den organiserte idretten i Norge.

De f?rste miniatyrskytterlagene ble stiftet allerede f?r ?r 1900. De ble sv?rt ofte kalt salong-skytterlag etter den v?pentypen de brukte, nemlig salonggev?rer. Oslo Sportskyttere ble stiftet i 1912 og tok seg av de skytterne som drev med lerdue, hjorteskyting og pistolskyting. I begynnelsen var det ogs? dette laget som organiserte den internasjonale deltagelsen i disse grenene. Den internasjonale deltagelsen p? riflesiden ble organisert av Det frivillige skyttervesen DFS.

I 1923 ble det stilt krav om at de nasjonale forbund som ville delta i internasjonale mesterskap m?tte v?re medlem av den Internasjonale Skytterunion (ISU/UIT). Et slikt medlemskap var vanskelig for DFS, da de fant at dette l? p? siden av deres form?l. Det ble derfor opprettet en ny organisasjon for ? arbeide med norsk representasjon i internasjonale mesterskap. Den nye organisasjonen fikk navnet Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion, NAIS, og ble stiftet i 1925.

Etter hvert ble det flere lag som utelukkende hadde lerdue, hjorteskyting og pistolskyting p? programmet. Dette resulterte i at Norges Sportskytterforbund ble stiftet i 1925. Miniatyrskytterlagene sluttet seg i 1929 sammen til Norges Miniatyrskytterforbund. Denne organisasjonens arbeid var rent nasjonalt og hadde ingen representasjon utenlands.

I 1946 ble det n?v?rende Norges Skytterforbund stiftet ved en sammensl?ing av de nevnte organisasjonene NAIS, miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund. Etter denne reorganiseringen dekker Norges Skytterforbund alle de skytegrener hvor det kjempes om internasjonale mesterskap og titler innen rifle, pistol, lerdue og viltm?l..

Nasjonalt er forbundet tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komit?. Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), den Europeiske Skytterkonfederation (ESC) og Nordisk Skytter Region.

Form?l

Norges Skytterforbunds form?l og oppgaver er:

  1. som sentralorganisasjon og s?rforbund for skyting ? organisere og lede arbeidet for skytingens fremme
  2. ? arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, s? vel nasjonalt som internasjonalt
  3. ? representere norsk skyting internasjonalt og v?re bindeledd mellom innenlandske og utenlandske skytterorganisasjoner, samt ? formidle eller arrangere konkurranser med utenlandske organisasjoner
  4. ? utvikle egen aktivitet, organisasjon, ?konomi og ansatte slik at de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, im?tekommes.

Dette er ?1 i Norges Skytterforbunds lov.

Skyte?velser med pistol i NSF

Grovt sett kan vi si at skyting i NSF er delt inn i to ulike skyuteformer. En del er felt skyting som foreg?r ute i "feltenn", og den andre delen er baneskyting, som forg?re b?de p? inned?rs og utend?rs baner. Skyteformene er beskrevet p? linkene under:

Reglement

Her er mesteparten av reglementene til Norges Skytterforbund etter oversettelse og endringer pr. 2005.

ISSF

Her et de viktigste regele for ISSF skyteprogrammene som omfatter pistolskyting. Alle skrevet p? engelsk og er p? PDF-format.

Diverse

NSF i B?rum PK

Medlemskap i NSF g?r gjennom egen klubb og koster 125,- pr. ?r. B?rum Pistolklubb er tilsluttet NSF og kontingenten p? 125,- til NSF og 50,- til Akershus skytterkrets er inkludert i den ordin?re medlemskontingenten til klubben. Det betyr at alle medlemmer i BPK automatisk er tilsluttet NSF og betaler disse kontingenten.

NSF aktivitetene i B?rum pistolklubb er delt inn i tre grupper, felt, ISSF baneskyting og luftpistol. Se den enkelte gruppes treningssider for mer informasjon.


PDF-Dokumenter

For å sikre riktig gjengivelse av dokumenter benytter vi PDF-format.

Dette gjør at du som leser er sikker på at alt blir riktig gjengitt. Du kan selv skrive ut ditt eget eksemplar av dokumentene, med layout slik det var tenkt fra PSI. I tillegg har du muligheten til å søke i dokumentet etter ting av interesse.

PDF åpnes i et gratis program som heter Adobe Acrobat. Skulle du ha problemer med å lese PDF-dokumentet, kan du hente en ny versjon av Adobe Acrobat Reader ved å klikke på Adobe-ikonet:

.