Norges Svartkruttunion

Ronny A. Nilsen
NSU

Norges Svartkruttunion (NSU) ble stiftet i 1983, med det form?l ? samordne og ivareta svartkruttskytternes interesser og v?re et nasjonalt og internasjonalt kontaktorgan. 1993 ble Norsk Svartkruttunion godkjent som forbund av JD. NSU er tilknyttet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) og Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC). MLAIC ble stiftet i 1971.

Det skytes etter MLAICs reglement p? de organiserte stevnene. Det arrangeres norgesmesterskap i skive og langhold hvert ?r, og i tillegg stilles det landslag til verdensmesterskap og europamesterskap. NSU har ca. 1000 medlemmer.

NSUs medlemsblad Muskedunderen kommer ut fire ganger i ?ret. I dette bladet skriver medlemmene artikler om v?penhistorie, og i tillegg til informasjon fra forbundet, innbydelser til stevner og annen relevant forbundsinformasjon. Muskedunderen tar gjerne imot bidrag, ogs? fra ikke-medlemmer.

Form?l NSU

Som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttv?pen organisere og lede arbeidet for svartkruttskytingens fremme.

Ta vare p? norsk v?penhistorie og skyting etter gammelt m?nster og samle de interesserte til sosiale sammenkomster.

Standardisere skyteprogram og v?penklasser p? nasjonalt plan og fremme konkurranseskyting med svartkruttv?pen etter MLAICs regelverk og ?nd.

Representere norsk skyting med svartkruttv?pen internasjonalt samt v?re bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og andre internasjonale organisasjoner.

Svartkruttskyting

Svarkruttskyting

Svartkruttskyting er en idrettsgren i fremgang b?de i Norge og over hele verden ellers. Presisjonen er meget bra i de fleste svartkruttv?pen, men det kan ta lang tid ? komme frem til en riktig ladning, med rett kule. Ofte kan svarkruttv?pen v?re like presise som moderne v?pen som bruker r?yksvakt krutt.

Svartkruttv?pen har heller ikke den voldsomme rekylen man skulle tro n?r man ser all r?yken og flammene som kommer n?r man skyter. ? skyte med svartkruttv?pen er g?y.

Svartkruttets opprinnelse

Kruttet man bruker er alts? svartkrutt, som er en mekanisk blanding av ca. 15% svovel, 10% trekull og 75% salpeter. Svartkruttets n?yaktige opprinnelse er ikke kjent, men svartkruttets sammensetning var kjent i Kina p? 1000-tallet. Hvordan kunnskapen kom til Europa er ukjent, men det er mulig at den ble kjent gjennom handel med arabere, eller at Marco Polo tok oppskriften med seg hjem fra sin ber?mte reise til Kina i 1271-91.

En annen mulighet er at svartkruttet ble gjenoppfunnet i Europa. I en slik sammenheng kan navn som Roger Backon og Berthold Schwarz nevnes. Sistnevnt var en munk i Freiburg i Tyskland, og det etter ham svartkrutt eller "Schwarzpulver" er blitt oppkalt. Ikke etter fargen p? pulveret eller alt klinet det lager n?r man skyter med det. Andre kilder indikerer at Backon fikk oppskriften p? svartkrutt fra Kina i 1247.

Kineserene brukte svartkrutt til fyrverkeri, men p? et eller annet tidpunkt oppdaget noen at man kunne skyte prosjektiler ved ? bruke et r?r der den ene enden var tett, og dermed var utviklingen av skytev?pen i gang. N?yaktig n?r slike skytev?pen ble oppfunnet vet man ikke sikkert, men man vet at det fantes skytev?pen i Europa tidlig p? 1300-tallet, og p? midten av 1300-tallet var de ganske vanlige i Europa. Det tidligste kjente bilde av et kruttdrevet skytev?pen er en tegning av et v?pen laget for Kong Edward den 3. i England i 1326.

Svartkruttv?pen

Svartkruttpistoler
Enkeltskuddspistoler h?rer til de eldste v?pnene som ble laget. Pistoler med luntel?s eller flintl?s er ganske krevende ? skyte med da det tar en hvis tid fra man trekker i avtrekkeren til kruttet er antent og kula skutt ut.

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere er vel den typen h?ndv?pen det skytes mest med n?r det gjelder svartkrutt i Norge og NSU. Den st?rste klassen er Mariette, der man skyter med moderne replika av de gamle revolverene.

Patronrevolvere
Enhetspatronen ble oppfunnet mot slutten av svartkruttets glansdager like f?r det moderne r?yksvake kruttet ble oppfunnet.

Skyteprogram

13 skudd

13 skudd

I konkurranse skytes det 13 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven p? 25 meter. Man har 30 minutter til r?dighet som skal brukes til b?de lading og skyting. Det lades 3 ganger i l?pet av en konkuranse, enten med 5-5-3 eller 6-6-1 kuler. Hver skytter f?r tildelt 2 skiver, og det skal skytes henholdsvis 6 skudd og 7 skudd i skivene. Det er valgfritt hvilken skive som skal ha 7 skudd.

Skytestillingen er st?ende med en h?nd etter reglene for skyting i ISSF.

Man kan skyte et "pusseskudd" s?fremt man opplyser standplassleder om dette og han ser at skuddet g?r i vollen. Alle pusseskudd og avfyring av perkusjonshetter mm. m? utf?res innenfor de 30 minuttene man har til r?dighet.

Funksjoneringsfeil m? rettes av den enkelte skytter innenfor de 30 minuttene man har til r?dighet. Det vil ikke bli gitt tilegg i tiden for reprasjon av v?pen, og det er heller ikke lov ? bytte til et annet v?pen.

De beste 10 skuddene teller. Halve diameteren p? kulehullet skal v?re innenfor skillelinjen for ? oppn? beste verdi. Hvis en skytter har mer enn 7 skudd i den ene skiven s? skal det/de beste skuddene strykes.

Ved poenglikhet rangeres det etter hvor mange 10ere, 9ere osv. den enkelte skyttere har. Hvis det fortsatt st?r likt vil den som har poenggivende skudd lengst fra sentrum av blinken tape.

Felt

Det skytes ogs? feltpistol med svartkruttv?pen. Dette skytes med patron- og perkusjons-revolvere og man skyter da 6 standplasser ? 6 skudd, totalt 36 skudd. Skyteprogrammet er omtrent som for vanlig feltpistol i NSF, men skytetidene er selvsagt lenger.

Svartkruttklasser

Svartkrutt skytes med b?de lange (gev?r) og korte (pistol/revolver) v?pen. Her er noen av de vanligste v?penklassene det konkureres i med h?ndv?pen. Alle v?pnene har faste sikter slik de var p? de originale v?pnene, dette gjelder ogs? moderne replika v?pen.

5 Cominazzo

Glattboret enkeltskudd flint- eller luntel?s-pistol. Klassen er oppkalt etter en ber?mt familie fra Gardone Val Trompia i Italia som laget v?pen p? 1700 og 1800 tallet.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri enkeltskudd glattl?pet flintl?s eller original luntel?s
 2. Sikter: Tidsriktige
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Wogdon

6 Kuchenreuter

Riflet enkeltskudd perkusjonspistol. Klassen er oppkalt etter en ber?mt familie fra Regensburg, som har laget flott pistoler fra 1626 og frem til i dag.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri enkeltskudd riflet perkusjonspistol, fritt kaliber
 2. Sikter: 1800-talls tidsriktige sikter
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Boutet

7 Colt

Original perkusjonsrevolver. Klassen er oppkalt etter Samuel Colt som var den f?rste til ? masseprodusere perkusjonsrevolver.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri original perkusjonsrevolver
 2. Sikter: Tidsriktige. H?yden p? framsiktet er fri, men profilen m? v?re i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Ingen lagskyting

12 Mariette

Replika perkusjonsrevolver. Klassen er oppkalt etter en kjent belgisk b?rsmaker som laget pepperbox pistoler.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri replika perkusjonsrevolver
 2. Sikter: Tidsriktige. H?yden p? framsiktet er fri, men profilen m? v?re i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Peterlongo

28 Tanzutzu

Glattboret enkeltskudd luntel?s-pistol av japansk type. Klassen er gitt navn fra det japanske ordet tanzutzu som betyr kort v?pen.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri glattl?pet luntel?spistol
 2. Sikter: Tidsriktige med profil i original stil.
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Ingen lagskyting

Smith&Wesson

Patron revolver.

Skyteprogram

 1. V?pen: Fri patronrevolver, ikke spiralfj?r
 2. Sikter: Tidsriktige. H?yden p? framsiktet er fri, men profilen m? v?re i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: St?ende
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Smith and Wesson lag.

Reglement

Utskriftsvennlig PDF utgave av reglementet fra MLAIC for svartkruttskyting p? engelsk finner du her.