Avtrekk

Anne Gundersen

Det viktigste i pistolteknikken er å kunne kontrolere selve avfyringen. Selv om alt annen gjøres perfekt, er det verdiløst hvis selve avfyringen gjøres feil.

Skuddet skal uløses som et svar på en impuls, som er det perfekte siktebildet. Avtrekket skal gjennomføres ved en gradvis okning av presset mot avtrekkeren. Dette skal foregå i en jevn og rolig bevegelse rett bakover.

Tenk på et punkt midt inne i håndflaten og beveg avtrekksfingeren mot dette punktet. Øk trykket jevnt og rolig slik at skuddet kommer som en overraskelse. Avtrekkeren skal holdes inne i et par sekunder etter at skuddet er avfyrt. Dette kalles å "gjennomføre" skuddet.

Avtrekk

Hvis skuddet ikke ar avfyrt innen 6-8 sekunder, senkes våpnet og man starter forfra.

Tid for avtrekk

[an error occurred while processing this directive]