Sikting

Anne Gundersen

Kornet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av kornet. Høyden på kornet og skuret skal være den samme.

Skiven skal fortone seg uklar, mens kornet skal være skarpt!

Siktemiddelet skal ligge under det svarte på skiven. Dette kalles å sikte "rullende". Sikteområdet bør ligge i femmer- eller sekserringen under svarten. Baksiktet justeres slik at skuddet treffer tieren.

Det beste er å holde begge øyne åpne, men hvis dette er vanskelig bør man dekke til det ene øyet med en hvit lapp. Hvis man kniper igjen det ene øyet strammes musklene i ansiktet, og dessuten vil pupillen på sikteøyet utvide seg. Dette vil igjen påvirke dybdeskarpheten.

Kornet i gal posisjon.

Kornet i gal posisjon.

Gal pos

Siktemidler er i feil posisjon i forhold til siktepunkt.

Husk alltid å ha fokus på kornet FØR, UNDER og ETTER avfyringen! [an error occurred while processing this directive]