Håndvåpen

Håndvåpen (engelsk: handgun) er et skytevåpen designet for å holdes i hånden ved bruk (ett-håndsvåpen). Dette skiller håndvåpen som skytevåpen ifra andre grupperinger som gevær (to-håndsvåpen), og monterte våpen som større maskingevær og maskinkanoner, og enda større våpen, artilleri. Tradisjonelt betyr håndvåpen på norsk et våpen som kan håndteres av en mann (eller kvinne) det vil si geværer, hagler, pistoler, revolvere og blanke våpen (sverd). Den nye forståelsen er kommet inn fra amerikansk sprogbruk.

Pistol er en type håndvåpen, og er det vi stort sett intreserer oss for her på PSI. Våpen som går under denne betegnelsen (pistoler) er revolvere, semi-automatiske pistoler, full-automatiske pistoler, og enkeltskuddspistoler. Kanskje de mest kjente er John Moses Browning med sin Colt M1911 pistol, GLOCK med sine polymerpistoler samt Colt Single Action Army Revolveren (Colt Peacemaker).

enkeltskuddspistoler

Enkeltskuddspistol er en pistol som bare kan lades med et skudd mellom hver avfyring.

revolvere

Revolver er et engelsk ord med utspring i latin: revolvere «rulle tilbake».

Det som kjennetegner en revolver er den roterende tønna med flere kammer. På moderne revolvere er denne ladet med en patron i hvert kammer. For hvert skudd dreide tønna slik at neste kammer kom i posisjon foran løpet. Revolvere ansees av mange som mer funksjonssikre enn pistoler, men patronkapasiteten er mindre.

Revolvere kan ha forskjellige metoder for ladning; på de tidlige er det en liten klaff bak tønna som kan vippes tilside slik at ett kammer kan lades om, deretter må tønna dreies til neste kammer osv., hele revolveren «brekkes» slik at en får tilgang til tønna bakfra, eller tønna kan vippes til siden og en utstøter på tønneakselen kaster ut alle tomhylsene. Det finnes også revolvere der en bytter hele tønna med en ny, ladet tønne. På eldre revolvere ble kamrene ladet som et munnladningsvåpen ved å fylle kammeret forfra med svartkrutt og deretter presse inn et nytt prosjektil med en hevarm som var festet under løpet. Deretter måtte en sette på en tennhette for hvert kammer.

halvautomatiske pistoler

Et halvautomatisk skytevåpen (noen ganger kalt «semi-automatisk skytevåpen») er et våpen hvor man avfyrer et prosjektil hver gang man trykker inn avtrekkeren, og drivkraften i patronen lader ny patron inn i kammeret automatisk. Ved bytte av magasin er det dog nødvendig å foreta et ladegrep, med mindre magasinbytte gjøres mens det befinner seg et skudd i kammeret.

Mekanismen ble utviklet på slutten av 1890-årene.

helautomatiske pistoler

Helautomatisk skytevåpen (også kalt automatvåpen) er et skytevåpen som kan avfyre prosjektiler i kontinuerlig rekkefølge ved å holde inne avtrekkeren.